Reklam

O Anket Çalışması Merakları Giderecek

Aşı sonrası COVID-19 geçirme sıklığı %7,0 bulunmuştur.

Reklam
O Anket Çalışması Merakları Giderecek
18 Temmuz 2021 - 19:53
Araştırmaya katılanlar arasında aşı öncesi COVID-19 geçirdiğini bildirenler ise %14 civarındadır. Aşının uygulanmaya başlanmasından önce sağlık çalışanları arasında enfeksiyonu geçirenlerin yaygın olduğu, önemli sayıda sağlık çalışanının yaşamını kaybettiği bilinmektedir. Aşının uygulanmasıyla birlikte sağlık çalışanları arasında hastalık ve ölümler azalmıştır.
Her ne kadar %7 katılımcı aşı sonrası COVID-19 geçirmiş olsa da bunların çoğu (%89,9’u) hafif olarak ve evde geçirmiştir. Yoğun bakım yatış sıklığı aşı sonrası COVID-19 geçirenlerde %1.5 ‘u yoğun bakımda, %8,1’i hastanede yatarak ağır geçirmiştir.
Aşı yan etkilerine baktığımızda büyük çoğunluğunun tolere edilebilir yan etkiler olduğu, en sık gözlenen yan etkinin %12,2 ile yorgunluk olduğu bildirilmiştir.
Ciddi yan etki olarak düşünebileceğimiz alerjik reaksiyon ve anaflaksi %0,8 olarak bildirilmiştir.
Dr. Akpolat ve Dr. Uzun’un, Türkiye’deki sağlık çalışanlarının 17 Mayıs’a kadar olan verilerini inceledikleri çalışmada aşılama öncesi sağlık çalışanlarının tüm ölümler içindeki oranının binde dokuzdan binde bire indiğini göstermişlerdir (Akpolat T, Uzun O. Reduced mortality rate after coronavac vaccine among healthcare workers.published online ahead of print, 2021 Jun 9, J Infect).
Tüm dünyadaki çalışmalara bakıldığında aşıların COVID-19 hastalığın ağırlığı ve mortalitesini azalttığı bildirilmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum