Sevim Akşit

Sevim Akşit

Sevim Akşit'in Tüm Makaleleri

Otizmde Fiziksel Aktivitenin Önemi / Sevim Akşit

24 Ocak 2021 - 12:01


Otizm nedir? Belirtileri nelerdir?

Otizm spektrum bozukluğu anormal beyin gelişimin görüldüğü gelişimsel bir bozukluktur. Genellikle üç yaşından önce başlar ve ömür boyu sürer. Genetik ve çevresel faktörlerle beyin gelişimi sırasında beynin yapısında ya da işlevinde ortaya çıkan anormalliklerin otizme neden olduğu ile ilgili güçlü araştırma bilgileri mevcuttur. Çevresel ve kalıtımsal faktörlerden etkilendiği düşünülmektedir. Otizm esas olarak çocuklarda ve ergenlerde görülür. Günümüzde ABD Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (2020) son verilerine göre otistik çocukların yaygınlık oranı 59/ 1'dir. Genel olarak; başkalarıyla göz teması kurmazlar, isimlerine reaksiyon göstermezler, akranlarıyla oynadığı oyuna ilgi göstermezler, bazı sözleri tekrar tekrar söylerler veya ilişkisiz ortamlarda söylerler, konuşmada akranların gerisinde kalırlar, sallanmak, çırpınmak gibi hareketler yaparlar, aşırı hareketli ve hep kendi bildikleri gibi davranırlar, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler sergilerler, düzen değişikliklerine aşırı tepki verirler. Otizmin çocuk ve ergenlerin sağlığını ciddi bir şekilde etkileyen halk sağlığı sorunu olmasına rağmen halen nedeni gizemini korumaktadır. Ayrıca otizmin semptomlarına etkili bir medikal tedavinin olmaması erken, sürekli eğitimini ve fiziksel aktiviteyi ön plana çıkarmaktadır.

Fiziksel aktivite müdahaleleri
Günümüzde fiziksel aktivite müdahalesine yönelik çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Fiziksel aktivitenin faydaları hem literatürde hem de medyada geniş çapta kabul görmüştür. Bildirilen olumlu etkileri, genel olarak fiziksel, davranışsal, bilişsel ve psikososyal sağlık veya işlevselliktir Fiziksel aktivitenin otistik hastalar üzerinde iyi bir müdahale etkisine sahip olduğu ve otistik hastaların fiziksel ve zihinsel sağlığının temel semptomların iyileşmesini içerdiği bildirilmiştir Bazı araştırmalar, fiziksel aktivite müdahalesinin ardından tüm sosyal etkileşim becerisinin, iletişim becerisinin, basmakalıp davranışların ve spor becerilerinin olumlu yönde geliştirdiğini ortaya koymuştur. Hatta otizmli çocuk ve ergenlerin iyileştirilmesi otizmin derecesini azaltabilir. Bu araştırmalar, otizmli çocuk ve ergenlerin müdahalesinde fiziksel aktivitenin çok etkili olduğunu göstermektedir.
Arş. Gör. Sevim AKŞİT
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Engelliler İçin Egzersiz ve Spor Bölümü

Kaynaklar:
1. Baio J, Wiggins L, Christensen DL, Maenner, MJ, Daniels J, Warren Z, Durkin MS, Imm P, Nikolaou L, Yeargin-Allsopp M, Lee L-C, Harrington R, Lopez M, Fitzgerald RT, Hewitt A, Pettygrove S, Constantino JN, Vehorn A, Shenouda J, Hall-Lande J, Van Naarden Braun K, Dowling NF. Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2014. MMWR Surveillance Summaries. 2018;67:1-7.
2. Lord C, Elsabbagh M, Baird G, Veenstra-Vanderweele J. (2018) Autism spectrum disorder. Lancet. 392:508-520.
3. Movahedi A., Bahrami F., Marandi S.M., Abedi A. Improvement in social dysfunction of children with autism spectrum disorder following long term Kata techniques training. Res. Autism Spectr. Disord. 2013;7:1054–1061. doi: 10.1016/j.rasd.2013.04.012. [CrossRef] [Google Scholar]
4. Yang Y., Yang Y. Analysis on Effects of Sports Intervention on Children Autism. Chin. Mod. Med. 2016;23:29–31. [Google Scholar
5. Zhang W.X. Developmental Psychology: Children and Adolescence. Shandong People’s Publishing House; Jinan, China: 2002. [Google Scholar]
6. 28. Qian X.Q. A review of the research on physical intervention in autistic children under the concept of adaptive physical education. J. Suihua Univ. 2013;33:99–103. [Google Scholar]

YORUMLAR

  • 0 Yorum