"Yeni diş hekimliği fakültelerine ihtiyaç yoktur"

Denizli Diş Hekimleri Odası, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sundu. Denizli Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Eskicioğlu, diş hekimlerinin sorunlarını dile getirerek, yeni diş hekimleri fakültelerinin açılmasına ve var olanlarında ihtiyaç olmamasına rağmen kontenjan sayısının artışının sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Reklam
"Yeni diş hekimliği fakültelerine ihtiyaç yoktur"
22 Kasım 2021 - 16:22
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle, Denizli Diş Hekimleri Odası Atatürk Antı’na çelenk koydu. Törenin ardından, Denizli Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Eskicioğlu, diş hekimlerinin sorunlarını dile getirerek, “Biz dişhekimleri de diğer sağlık çalışanları gibi özlük hakları yanında, maalesef pandemi döneminin karşımıza çıkardığı yeni sorunlarla yüz yüze kaldık. Evlerimize gidemediğimiz, sevdiklerimize sarılamadığımız, yemek molası vermeden çalıştığımız günleri yaşadık. Halkın sağlık hakkı kesintiye uğramasın, hastalarımız mağdur olmasın diye pandemi koşullarında muayenehanelerimizi, kliniklerimizi açıp hizmet vermeye çalıştık. Normal zamanlarda kolayca temin edebildiğimiz kişisel koruyucu ekipmanları bulmakta zorlandığımız günler oldu; mesleğimize bağlılık, yeminimize sadakat ve dayanışma ile o günleri de aştık. Ancak birikmiş sorunlarımızın üzerine yenileri eklenmeye devam etti” dedi.
“COVID-19 salgınının ilk karşılayıcıları, doğaldır ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarıdır. Ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak topluma verdiğimiz mesajların yanında pandemi döneminin karşımıza çıkardığı sorunları da bir kez daha hatırlatıyoruz” diyen Eskicioğlu, diş hekimlerinin sorunlarını sıraladı;
· Kamuda hizmet veren dişhekimlerininfilyasyonda görevlendirmeleri, filyasyondakilerin sorunları, ADSM’lerde hizmet vermeye devam edenlerin sorunları ve azalan hizmetler nedeniyle hastaların sorunları,
·Pandemi nedeniyle dişhekimliği eğitiminde yaşanan sorunlar ve bunların hayata yansımaları,
“Dişhekimliği fakülteleri ve var olan fakültelerin kontenjan artışı sorundur”
· İnsan gücü planlamasının; nüfus kriterinin yanı sıra toplumun ihtiyacı, hizmete olan talep, hastalıkların seyri, hastalık çeşitleri gibi kriterler de göz önüne alınarak yapılması gerekirken; hiçbir toplumsal ve bilimsel gerekçesi olmayan siyasi popülizm adına hız kesmeden açılan dişhekimliği fakülteleri ve yeterli akademik kadroların olmamasına rağmen fakültelerde yapılan kontenjan artışları,
·Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ticarethanelere dönüştürdüğü poliklinik ve merkezlerin sınır tanımaz cüretle ve kanunsuzca; kapitalizmin “Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” acımasız ilkesiyle halkın sağlığına zarar verme pahasına, dişhekimlerinin emeğinin ve eğitiminin yok sayılarak dişhekimleri dışındaki mesleklerden olan şahısların sermayedarlığında kurulan çalışma ortamlarının, dişhekiminin kendi sorumluluğunda mesleğini icra etmesini engelleyerek o mekânın kar amaçlı bir ticarethane olarak faaliyet göstermelerine karşın yeterli denetlemelerin yapılmaması, caydırıcı cezaların uygulanmamasıdır”.
Eskicioğlu, “Her şeye rağmen bizler mesleğimizi ve toplumun ağız diş sağlığını koruma ve geliştirilmesinde üstlendiğimiz sorumlulukla hareket ederek, karşılaştığımız sorunları çözmek durumundayız. Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun 113. yılında aynı heyecan aynı gayret ve aynı idealler altında birleşen bizler, dişhekimliğinin gelişmesi ve dişhekimlerinin hak ettikleri yaşam standartları içerisinde toplumun saygın bireyleri olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri çalışmalarımıza devam ediyoruz.
 Türk Dişhekimleri Birliği’nin uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden başarılı meslektaşlarının yetişmesi için sarf edilen gayretler ve dünya ile pozitif ilişkileri sonucu edindiği gurur verici tanınmışlığı mesleki politikalarında örgüt olarak doğru yerde olduğumuzu göstermektedir” diye konuştu.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum