Otizm sözel, duygusal ve...


Otizm sözel, duygusal ve davranış alanlarında kendini gösteren yaygın gelişisimsel bir bozukluktur.Bu çocuklarda üç yaşından önce konuşmanın başlamaması, konuşma olsa bile şeklinin uygun olamaması(karşısındaki kişinin söyledilerini tekrarlama zamirleri doğru kullanmama bazı cümleleri anlamsız ve yerinde olmadan tekrarlama) seslenince bakmama ,insanlara ilgi göstermeme, oyuncaklarla amacına yönelik oynamama,  sık sık etrafında dönme, anlamsızca sallanma ,gereksiz yere el çırpma, taklite dayalı davranışların gelişmemesi, bay bay yapmama gibi marka logo ve reklam kanallarına aşırı düşkünlük en sık gözlenen bulgulardır. Bu davranışların olduğu her çocuk otizmli olmamakla birlikte dikkatli olunması ve bir uzman görüşünün alınması faydalı olacaktır.

[ilgili-haber=649]

Çocuklar bir yaşından itibaren tek tek kelimeler söylemeye, iki yaş civarında iki kelimelik cümleler kurmaya başlarlar.çocukların bir kısmında gelişim biraz daha geç yada erken olabilir.
Konuşmada gecikmeye neden olan durumlar
*aile bireylerinde geö konuşma öyküsünün olması
*çocukta işitme sorunu
*aile içinde birden fazla dilin konuşulması
*zihinsel yetersizlikler
*otizm ve bağlanma bozuklukları
OTİZLİ ÇOCUKLARLA KONUŞURKEN ÖNEMLİ İPUÇLARI
Otizimli çocuklarda sözel iletişim yeteneklerinde belirgin bir eksiklik olduğu için basit bir sohbeti sürdürmek oldukça zor olabilmektedir.Çocuk genelde yanlız kalmayı ve iletişim kurmamayı seçer. Bir çok aile kolay yolu seçer ve konuşmalarına çocuğu dahil etmezler. Ama bu bir hatadır.Her zaman başarılı olamasalar bile her seferinde konuşma girişimlerinden faydalanmalıdırlar.
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR.
Ebeveynlerin evde uygulayabilecekleri basit yöntem ve teknikler öğrenilmelidir.İletişim kurmak için motivasyon oluşturma,jest ve mimikler,göz teması,sohbet başlatma  ve sürdürme ,sıra alma kazandırılacak becerilerdendir..
İletişim kurmayı başaramayan çocuk birşey istediğinde kendisi ulaşmaya çalışır.örneğin, oyuncağı almak için zıplar, dışarı çıkmak istediğinde gider kapıyı açmaya çalışır.  Kendisini sözcükler yerine jest ve mimikler ile ifade etmeye çalışır.İşaret ederek gösterme eğilimindedir.Daha sonra dili birşeyler istemek ve reddetmek amacıyla kullanacağını öğrenir.Annesi istemediği bir yiyeceği verdiğinde hayır diyebilir.Başını sağa sola sallayabilir. Alıcı dil gelişmiştir. Ortak ilgi vardır.
Dil gelişimin geliştiği bu dönemde hedefimiz karşılıklı sohbet ve iletişim kurmaktan keyif almasını sağlamaktır.Diğer çocuklarla oyun oynamak gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır.
Çocuğun iletişim kurması için ihtiyaç oluşturulması oldukça önemlidir.Çocuk elini uzattığında yiyecek gelirse çocukta konuşma ihtiyacı oluşmaz.Çocuğun alıcı dilini desteklemek için anlama becerisini geliştirmekte oldukça önemlidir.Kurulan cümleler kısa olmalı yavaş ve vurgulu şekilde söylenmelidir.Ayrıca aileler çocuğun ilgisine yönlenmelidir. çünkü ortak ilgi kurulmadan iletişim gerçekleşmez.Çocuğun yaptıklarına odaklanarak ortak ilgi kurmanın bir yolu onun yaptıklarını taklit etmektir ve bunu ona farkettirmektir.Özellikle çocuklarını motive eden cesaretlendiren destekleyen ailelerin çocuklarında dil ve sosyal gelişim açısından oldukça büyük faklar gözlenmiştir.Onları anlamaya çalışın kabul edin ve zaman tanıyın.
Pınar TINGIR
Özel Eğitim Uzmanı