Alzheimer çağımızın vebası gibi geniş kitlelerde etki yapan, Türkiye'de de oranı sürekli artan bir hastalık. İngiltere'de yapılacak olan uygulamalar ise Alzheimer hasta ve yakınları için umut olabilir.

Hastalığın ekonomik maliyetinin düşürülmesi ve daha çabuk teşhis konulması amacıyla kan testi deneylerinin yapılacağı bilgisi haber merkezimize ulaştı.

Bu ilaç alzheimer hastalarına umut olacak Bu ilaç alzheimer hastalarına umut olacak

Tedaviye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyorlar

BBC'nin haberinde University Collage London (UCL) ve Oxford Üniversites'nin uzman ekipleri tarafından erken teşhis için tedaviye erişmi kolaylaştırma hedefiyle 5 bin kişiden klinik ortamda kan örnekleri alınarak yapılacak testler incelenecek.

Parkinson Hastalığı / Yararlı Bilgiler Parkinson Hastalığı / Yararlı Bilgiler

Kan örneklerinde arayacaklar

Üniversitenin araştırmacıları aynı zamanda vasküler demans, frontotemporal demans ile lewy cisimli demans çeşitlerini ve amyloid ve tau gibi proteinlerin izlerini de sürecek. Buradaki amaç muhtemel olan biyolojik etkileri, kan örneklerinde izlemek.

Alzheimer / Yararlı Bilgiler Alzheimer / Yararlı Bilgiler

Umut dolu açıklamalar profesörden geldi

Serum çılgınlığı geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor Serum çılgınlığı geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor

Araştırmayı yöneten nöroloji profesörü Jonathan Schott umutlu olduğunu vurguladı. Schott'a göre beklendiği gibi araştırma sürecinin gitmesi durumunda Alzheimer'ı yavaşlatacak yeni tedbirler hayata geçerse bu araştırma hastalıkla mücadelede büyük etki yapacak.