Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Pamukkale KETEM'e Kayhan, Akkale, Akköy, Pelitlibağ ve Serinhisar mahallelerinden gelen kadınların Ekim ayı #MemeKanseri farkındalık ayı kapsamında kanser taramaları yapıldı. Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılacağı konusunda eğitim verildi.

KETEM NEDİR?

Denizli'den Kaz Dağlarının Zirvesine Yolculuk Denizli'den Kaz Dağlarının Zirvesine Yolculuk

Merkez büyüklüğü ve donanımı göz önüne alınarak kanser tarama, danışmanlık, eğitim faaliyetleri yürütülür. Bu faaliyetler için hedef nüfus göz önüne alınarak yıllık faaliyet planı hazırlanır. Hedef nüfusa yönelik; korunma ve erken tanı öncelikli olmak üzere grup ve birebir halk eğitimi çalışmaları yapılır. Aile hekimlerince yönlendirilen bireyler dışında hedef nüfusun taramalara etkin katılımı için aktif çaba sergilenir. Doğrudan iletişim araçları ve medya yoluyla vatandaş hizmete yönlendirilir. Danışmanlık hizmetleri KETEM'de toplu halde verilmekte olup birebir danışma için ortalama süre 15 dakikadır.

Tarama sonucu kanser tespit edilen vatandaşların bilgilendirilmesi ve desteklenmesi sürecine yönelik gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Faaliyetlerin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin gizliliğine azami saygı gösterilir. Gerektiğinde hasta ve hasta yakınlarına sosyal, ruhsal ve tıbbi konularda danışmanlık hizmeti sunulur.