Türkler bırakın Anadolu’yu Avrupa’da 1071’den 500 yıl öncesinde zaten vardı.

Sene MS 451. Paris Roma Generali Syagrius’un idaresi altında.  HunTürk Lideri Attila ise ordularının başında Tuna boylarından kopup, Rhin nehrini aşarak batı Avrupa fethine devam ediyor. Yolunun üstündeki Metz, Reims şehirlerini fethettikten sonra Paris’e doğru ilerliyor. Paris’e çok yaklaşmasına rağmen şehre dokunmadan Orléan şehrine doğru yoluna devam ediyor.

O günlerde, Paris’te ise büyük bir panik havası egemendi.

Parisliler, Hun Türkleri’nin geçtikleri her yeri kasıp kavurduklarını duymuş, son çare olarak kenti bırakıp gitmeyi düşünüyorlardı.

İşte o sırada Genéviéve adlı genç bir rahibe ortaya çıktı. Kimsenin korkmaması gerektiğini, çünkü Hazreti İsa’nın Hun Türkleri’nin Paris’e dokunmalarına izin vermeyeceğini, kenti kurtaracağını söyleyerek  Hun Türk Hakanı Attila’yı çekilip gitmeye ikna edeceğini anlattı.

Karanlık çöktüğünde gizlice Hun Ordusu’nun yerleştiği bölgeye giden rahibe Genéviéve askerlere Attila’yı görmek istediğini söyledi.

Askerler, “Genç ve güzel bir kadının” görüşmek istediğini bildirince Hun Türk Hakanı, rahibeyi kabul etti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar çadırda kalan Genéviéve kente döndüğünde Parisliler’e Hunlar’ın gideceğini ilan ediyordu.

Gerçekten de Attila’nın orduları sessizce çekilip gitti.

O günden itibaren bu rahibe, “Saint” Genéviéve yani “Azize” Genéviéve olarak anıldı. Paris’in kurtarıcısı olarak bilinir.

Bugün sadece Paris’te değil Fransa’nın birçok kentinde; sokak, meydan ve caddelere rahibe Genéviéve’in adı verilmiştir.

Fransız arşivleri ve kaynakları bu konuda geniş bilgiler içermektedir.

Yani Diyeceğim o ki Türkler MS 451’de Paris’i kuşatıp bir çok yeri ele geçirmişken, Anadolu’ya 1071’de gelmiştir demek tamamen yanlıştır.

Türkler Anadoluda zaten her zaman vardı.

Süleyman Efe KOCAZEYBEK