Şimdi sakin ol ve bedenindeki tüm nefesi yavaşça dışarı boşalt

Neden mi ?

Çünkü önemli olan nefesi almak değildir vermektir.

Bir şeyler vermenin mutluluğunun bir şeyler almaktan daha fazla ve daha kıymetli olduğu gibi,

tıpkı bir şey öğrenmek için zihninin o konu ile ilgili ön yargısının olmamasının önemli olduğu gibi...

Nefesi tamamen boşaltmadan yeterince yeni nefes alamazsın

bu sebeple tüm nefes çalışmaları ‘’reçaka’’ nefesi boşaltmak, verme ile başlar.

Madem nefesi tamamen boşalttık şimdi Nefes alma zamanı

peki neden nefes alırız?

Tabiki doğru bildin; yaşam enerjisi için yani sanskritçede ‘’Prana’’ için

Prana yaşam enerjisini ve hayatı ifade eder ‘’yama’’ ise kontrol etmek , yönetmek, durdurmak anlamlarına gelir

Bir başka deyişle “Nefesi kontrol eden ve düzenleyen enerjiyi bedene dağıtan ve yönlendiren öğretiler” anlamına gelir.

Pranayama’nın kelime anlamı, bedendeki pranik enerjiyi dönüştürmek/genişletmektir.

Doğru nefes ile bedendeki prana (enerji) seviyesinin arttığı doğrudur, ama bununla sınırlı kalmaz.
 

‘Prana’ oksijenden daha sübtil (ince) olan hayat-veren enerjidir ve her yerde mevcuttur. Pranayama’da, özel nefes egzersizleri bu hayati gücü desteklemek için kullanılır.

Hayat biçimimiz pranik güçleri derinden etkiler.

Faaliyetlerimiz; uyku, beslenme, düşünce, duyular hepsi Prana’mızı etkiler.

Yaşam tarzımızdaki düzensizlik, gelişigüzellik ve karışıklık pranik enerjiyi tüketir ve pranik blokajlara/tıkanıklıklara yol açar.

Bu nedenle zaman zaman kendimizi bitkin ve tükenmiş hissederiz. Pranik güçlerin tükenmesi, organ ve kaslardaki hastalıklara yol açar.

Pranayama çalışmaları bu güçleri kuvvetlendirir ve bedendeki beş prana’yı dengeler.

O zaman düşün bakalım Nefes mi alıyorsun Soluyormusun.

Nevin BEYDOĞAN - Wellbeing Uzmanı