Aort anevrizmasının sessiz ve sinci bir hastalık olduğunu ve bu sebeple risk faktörlerinin dikkate alınması gerektiğini hatırlatan Op. Dr. İhsan Alur, “Dislipidemi/ hiperlipidemi, Kolesterol yüksekliği; kanda yüksek yağ oranı demektir. Diğer bir deyişle kandaki çeşitli yağların olması gerekenden yüksek düzeyde olması durumudur. Total Kolesterol değerinin sağlıklı hiçbir hastalığı olmayan bireylerde 200-239 mg/dl, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolün ise 130-160 mg/dl olması hiperlipidemi açısından sınırda yüksek değerler olarak tanımlanmaktadır. Kolesterol yüksekliği genellikle belirti göstermeyen sinsi bir hastalıktır.

Dikkat! Sinüzit Kış Aylarında Daha Fazla Görülüyor Dikkat! Sinüzit Kış Aylarında Daha Fazla Görülüyor

Aort anevrizması ise, sol kalpten çıkan ve aort adı verilen atardamarda bölgesel genişleme olması sonucu damarda balonlaşma olması durumudur. Aort damarı vücuttaki en büyük atardamardır. Bu damar yırtıldığı anda iç kanama olur ve dolaşım sistemi boşalır. Tansiyon hızlı bir şekilde düşer ve tedaviye kolay kolay yanıt vermez. Rüptüre olmuş (yani yırtılmış veya çatlamış) bir aort anevrizması olan hastaların yarısı hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmektedir. Aort anevrizması için en önemli risk faktörleri; ileri yaş, ateroskleroz (damar kireçlenmesi/damar sertliği), hipertansiyon, kanda yüksek yağ oranı (Dislipidemi/ hiperlipidemi, Kolesterol yüksekliği), kronik sigara içiciliği, doğuştan biküspit aort kapak anomalisi, iltihabi damar hastalıklarıdır (Behçet hastalığı, vaskülitler). Bu risk faktörlerinden biri olan kanda yüksek yağ oranı toplum açısından çok önemlidir. Kanda yağ oranı yüksekliği kontrol altına alınmazsa damar endotel tabakasını kaplamaya başlar ve zamanla yağ birikimi oluşur. Bu yağ birikimleri damar iç yüzeyinin bütünlüğünü bozar ve kan akışını engellemeye ve girdap akıma neden olur. Bu da damar duvarında iltihaplanmaya yol açarak damar duvarının zayıflamasına ve balonlaşmasına zemin hazırlar.

Genellikle ‘’kanda yüksek yağ oranı damar tıkanıklığına neden olur’’ diye bilinmekte fakat aynı zamanda ‘’kanda yüksek yağ oranı aort anevrizması ve aort diseksiyonuna’’ da neden olmaktadır. Yani Dislipidemi/ hiperlipidemi, Kolesterol yüksekliği (kanda yüksek yağ oranı) dediğimiz durum hem damar sertliği hem de damar balonlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle damar sağlığımız için kanda yüksek yağ oranımıza mutlaka baktırmalı ve değer yüksek çıkarsa da önce diyetimizi düzenlemeli, diyetle düzelmiyorsa uzman gözetiminde ilaç tedavisine geçmeliyiz” şeklinde konuştu.

Editör: Denizli Güncel Sağlık